Britta Bitsch fra SF: ”Der skal ro på i forhold til børn og børnefamilier”

Den 5. juni skal vi til stemmeurnerne, og i den forbindelse har vi her på Vejle24 taget fat i spidskandidaterne fra de forskellige partier, og spurgt dem om de største udfordringer ved fire konkrete emner og deres løsninger på problemerne.

Britta Bitsch stiller op for SF, som hun har været medlem af siden 1991. I dag har vi talt med hende om udfordringer og løsninger, og om den vigtigste mærkesag for hende.

Startede i folkeskolen

Du har måske set Britta før. Hun har nemlig været medlem af SF siden 1991. Men faktisk går hendes interesse for politik endnu længere tilbage. Allerede i folkeskolen ville hun have indflydelse, og var selvfølgelig – fristes man til at sige – med i elevrådet.

”Jeg har været optaget af u-landspolitik siden jeg gik i 7. klasse. Da jeg meldte mig ind i 1991, havde jeg selv store børn, og jeg kunne virkelig se, at hvis mine børn skulle have et rigtig godt liv, så var der noget, der skulle laves om i det her samfund. Noget, jeg stadig er optaget af, det er den øgede ulighed i Danmark, men også den øgede ulighed i mellem fattige og rige lande. Det er dybt problematisk, så der vil jeg så gerne gøre en forskel.” fortæller Britta Bitsch.

Mærkesag:

”Jeg har nogle stykker – men blandt andet børn, hvor der skal ro på, og så skal der indføres minimumsnomineringer i daginstitutionerne, og så skal der fokus på det stressniveau, som børn har. Man skal gøre noget for at sikre, at man ikke presser familier. Vi har meget travlt med at køre karriere. Men der skal ro på i forhold til børn og børnefamilier.”

Sundhedssektoren

Største udfordring:

”Det er, at man har sparet så meget på området. Det er et bredt emne, men hvis jeg lige skal pille noget ud – så vil jeg sige psykiatrien, som regeringen ikke har noget bud på i deres sundhedsreform. Vi ved, at psykiatrien i den grad har iltmangel. De mangler penge, de får flere og flere patienter. Her i blandt rigtig mange unge, som knækker nakken i ungdomsuddannelsessystemet. Det er helt galt med retspsykiatrien. Der skal altid være pladser, men de er der bare ikke. Der mangler mange ressourcer til psykiatrien. Derudover burde psykologbehandling være gratis, og det burde være sådan, at lægerne kan henvise til psykologbehandling.

Den sidste ting på sundhedsområdet, der tænker jeg, at vi skal gøre vores tandpleje gratis. Det er et meget underligt system, at du kan gå til almindelig læge, men tandlæge - det skal du betale for. Rent faktisk, så ved vi, at ubehandlede tænder kan give mange andre sygdomme – fx hjertestop.”

Hvordan løser vi det?

”På den korte bane skal topskatten hæves igen og bilafgifterne skal også hæves. Vi har også rigtig mange multinationale selskaber, som er her i landet, men som slet ikke betaler skat i Danmark. Det tænker jeg, er dybt utilfredsstillende, at det kan foregå.”

Børn, unge og uddannelse

Største udfordring:

”Den største udfordringer er, at man nu begynder at teste børn allerede inden de begynder at gå i skole. Det er problem, at der er så mange nationale tests. Jeg taler ikke i mod, at det er i orden at give karakterer, men jeg tror bare ikke, at den måde børn udvikler sig på, hænger sammen med de karakterer – hverken fagligt eller personligt.”

Hvordan løser vi det?

”Derimod tror jeg på, at man styrker ved at give flere lærere og flere pædagoger i daginstitutionerne. Så vil de voksne have mulighed for at følge børnene i hverdagen, og se om der er noget, som man skal være bekymrede for, og så tage fat derfra. Man skal ikke teste børn før 7. klasse. Børn bliver stressede af det, når de skal præstere hver dag, når man laver en konkurrencesituation for dem. Det kan godt være, det ikke er meningen med det. Men det er det, der sker. Man skal i stedet kigge på, hvad der fremmer børn og deres innovationskraft og deres lyst til at være i skole. Lav noget mere kreativt musik, billedkunst og tværfaglige kulturprojekter. Så kan de udfolde sig med de styrker, de har.”

Klima og miljø

Største udfordring:

”Dels er der biltrafikken, hvor jeg tænker, at vi skal have folk over og bruge meget mere kollektiv trafik. Her er tognettet den allervigtigste infrastruktur, og det synes jeg, at man skal slå et slag for at få folk over og bruge dem.

Og så er der jo den generelle CO2-udvikling og det er jo os alle sammen. Det er jo vores kostvaner, vores transportsvaner, fly og elforbrug, der er med til at udlede det.

Hvordan løser vi det?

”Hvis vi starter ved transporten, så skal vi bruge penge på at lave tognettet, og vi skal også have det til at hænge sammen med resten af Europa. Når man kan flyve fra Billund til Berlin for en 50’er. Det er fuldstændigt absurd, når du skal give 350 kroner for at komme til København. Det er jo ikke fordi, at Ryan Air kan flyve til Berlin for 50 kroner – det koster betydeligt mere. Det er blevet et konkurrencebarometer, og det at man ikke betaler afgifter for brændstof til fly er jo også fuldstændigt absurd, eftersom alle andre betaler afgifter på brændstof, så det kan kun gå for langsomt med at få det indført.”

Udlændingepolitik

Største udfordring?

”De mennesker, der bor i Danmark, og har dansk opholdstilladelse, og er danske statsborgere, dem skal vi håndtere. Ligesom vi håndterer mennesker med udfordringer generelt. Der er nogle sproglige udfordringer, og nogle kulturelle udfordringer. Men jeg tænker bare, at det har vi altid været gode til.”

Hvordan løser vi det?

”Jeg tror meget mere på gulerødder end på pisk. Så vi skal gå ind og tage os af de folk. Hellere bruge nogle ressourcer på nogle medarbejdere som kommer ud og tager fat i de familier, som har svært ved det hele. Man bliver nødt til at lære dem, hvordan man gør. Man kan hjælpe dem med at skabe netværk med danske familier, fordi det er den måde man lærer.

En anden ting er skelnen mellem flygtninge og migranter, men det er et EU-spørgsmål. Ser jeg med danske briller på det, så skal vi øge vores ulandsbistand. Vi ved, at det især er fra Afrika, at migranterne kommer. Så må man gå ind og øge ulandsbistanden og hjælpe dem med at skabe nogle arbejdspladser i de lande, hvor migranterne kommer fra.”