Billundbanen: Vejles borgmester sender brev til Lars Løkke - se brevet her

Foto: Vejle Kommune

Vejles borgmester har skrevet et brev til statsministeren, hvor roser han regeringen for at have skrottet planerne om en ny jernbanebro over fjorden og for deres planer om at anlægge en togforbindelse til Billund Lufthavn.

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) har på Byrådets vegne sendt brev til sin partifælle statsministeren vedr. ny togbane til Billund og forbindelsen til Herning/Struer. Det skriver Vejle Kommune.

I brevet glæder Byrådet sig over, at regeringen og Dansk Folkeparti i den nye trafikaftale fuldt og endeligt har skrinlagt planerne om en ny jernbanebro over Vejle Fjord. Samtidig er der tilfredshed med, at intentionerne i togfonden om at etablere en bane til Billund Lufthavn og Billund-området fortsat er prioriteret i aftalen.

Men Vejle Byråd finder dog, at der bør være en større sammenhæng mellem strækningen fra Stuer over Herning og videre til og fra Billund Lufthavn og finder også, at det er teknisk muligt.

"Vejle Kommune skal på det kraftigste opfordre regeringen til at overveje bedre togforbindelser på strækningen, herunder mulige til-/frakoblinger af togstammer, så at gennemkørende tog fra Struer over Herning til København fortsat kan gennemføres", hedder det i brevet til statsministeren.

Vejle Kommune opfordrer også til, at strækningen fra Vejle mod nordvest bliver elektrificeret.

Understøtter vækststrategi

I en kommentar til brevet siger borgmester Jens Ejner Christensen, "at det er meget vigtigt, at vi holder fast i, at man også skal kunne komme til og fra Danmarks næststørste lufthavn via jernbane."

"Billund Lufthavn på det nationale jernbanenet understøtter de vækstplaner, lufthavnen har som områdets store vækstmotor, og som vil fordoble antallet af passagerer til ca. 7 mio. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi generelt får bedre togforbindelser, og at vi selvfølgelig taler om direkte forbindelse til København fra hele Vestdanmark", understreger borgmesteren.

Læs brevet til statsministeren her