17.000 kunder slipper nu for at aflæse vandmåleren manuelt

Vejle Spildevand har netop indgået en ny aftale om vanddata med TREFOR Vand A/S og Børkop Vandværk. Det betyder at de 17.000 fælles kunder nu slipper for at aflæse deres vandmåler.

Sidste år måtte de 17.000 kunder, som får vand fra TREFOR Vand A/S og Børkop Vandværk, selv finde tallene på deres vandmåler og indberette forbruget til Vejle Spildevand. Det skyldtes, at det ikke var muligt at opnå enighed om prisen på aflæsningsdata. I år kommer det ikke til at gentage sig.

En ny aftale er netop blevet underskrevet, hvor Vejle Spildevand, TREFOR Vand A/S og Børkop Vandværk er blevet enige om, at vanddata automatisk overføres til Vejle Spildevand uden at kunderne skal foretage sig noget.  

Bestyrelsesformand Niels Clemmensen glæder sig over aftalen og udtaler:

”Det er godt for vores kunder, at de slipper for besværet med at aflæse vandmåleren. Vi skal udnytte teknologien, så den gør hverdagen nemmere for vores kunder, og det er netop, hvad vi har sikret med den nye aftale om vanddata.”

Har nu aftaler med alle vandværker i kommunen

Det er lykkes at lande en aftale for de kommende år, som er til glæde for alle parter. Vejle Spildevands direktør Mikael Schultz uddyber:

”Det er vigtigt at kunne bøje sig mod hinanden for at få en aftale i hus, og jeg er meget glad for, at det er lykkedes at lave en aftale, som er tilfredsstillende for både TREFOR Vand A/S, Børkop Vandværk og Vejle Spildevand.”

Kunderne kan glæde sig over, at aftalen gælder allerede for årsaflæsningen i december i år, som derved kommer til at foregå automatisk. Aftalen omfatter 15.000 kunder i TREFOR Vand A/S, som dækker en del af den tidligere Vejle Kommune og 2.000 kunder i Børkop-området.

Vejle Spildevand har nu aftale med alle 54 vandværker i Vejle Kommune om håndtering af vanddata.