100.000 bilister benytter sig dagligt af Vejlefjordbroen

Foto: Shutterstock.com

Omkring 100.000 bilister passerer dagligt Vejlefjordbroen.

Den danske personbilpark nærmer sig nu 2,6 millioner køretøjer, og de seneste år er trafikken på motorvejene bare vokset og vokset – og sidste år blev ingen undtagelse. I 2018 øgedes trafikken på det hjemlige motorvejsnet med 3,2 procent.

Det viser de nyeste trafiktal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort. Tallene dokumenterer også en stigning i årsdøgnstrafikken omkring Vejlefjordbroen. Faktisk er trafikken steget 36,6 procent siden 2010. Det betyder, at broen i dag betjener i omegnen af 100.000 biler i døgnet.

 I dag afvikles over en tredjedel af den samlede vejtrafik i Danmark på motorvejene mod blot 16 procent for 25 år siden. Det fortæller Vejdirektoratet, som står bag talelene.   

En halv million flere personbiler

En del af væksten i motorvejstrafikken hænger sammen med udbygninger af motorvejsnettet. Så flyttes trafik fra de mindre veje over på motorvejene. Men væksten skal også ses i lyset af de senere års generelle fremgang i økonomien og at danskernes bilpark er vokset med 22 % siden 2010, svarende til næsten en ½ mio. flere personbiler.

”Denne voldsomme trafikvækst kan danskerne naturligvis mærke hver eneste dag i form af stigende trængsel ude på motorvejene,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. ”I Vejdirektoratet forsøger vi at imødegå denne udfordring på forskellige måder – blandt andet ved at blive bedre og hurtigere til at håndtere uheld og andre hændelser på vejnettet og ved at give aktiv og præcis trafikinformation.”