Vejle tænder sit hidtil største solcelleanlæg

Foto: Vejle Spildevand

Vejle Spildevand har netop tændt for et nyt, stort solcelleanlæg ved Haraldskær renseanlæg, som ventes at kunne producere 230.000 kWh årligt. Det svarer til knap halvdelen af renseanlæggets årlige elforbrug eller den mængde strøm, som 51 familier bruger hvert år.

Onsdag d. 6. marts satte montører fra Klimaenergi de første solcellepaneler i jorden ved Haraldskær renseanlæg, og i løbet af de sidste to måneder er fire rækker med i alt 768 solcellepaneler skudt op på marken ved siden af renseanlægget. Selvom der endnu mangler nogle detaljer, inden anlægget er helt færdigt, så er der nu sat strøm til de klimavenlige solceller.

Disse solceller skal være med til at sikre Vejle Spildevands vision om at imødegå klimaforandringerne, bl.a. ved at renseanlæggene bliver CO2-neutrale. ”Det er Vejle Spildevands vision, at vi kan imødegå klimaforandringerne. Vi har derfor stor fokus på at øge produktionen af grøn energi, så vi kan blive selvforsynende. Med det nye solcelleanlæg ved Haraldskær renseanlæg kommer vi endnu tættere på målet om at producere mere energi, end vi forbruger,” fortæller bestyrelsesformand Niels Clemmensen.    

I 2018 producerede Vejle Spildevand selv 87% af sit samlede energiforbrug. Selskabets ni renseanlæg og 400 pumpestationer brugte sidste år 11.000 MWh, og de 9.600 MWh stammede fra egen energiproduktion som fx solceller.

”Vi har beregnet, at solcelleanlægget ved Haraldskær renseanlæg giver en reduktion i CO2-udledningen på 135 ton hvert år,” fortæller Claus Christensen, chef for produktion i Vejle Spildevand. Det forventes, at det nye solcelleanlæg kommer til at producere 230.000 kWh hvert år. Det svarer til knap halvdelen af Haraldskær renseanlægs årlige elforbrug på 500.000 kWh eller til den mængde strøm 51 familier bruger om året.

Det nye solcelleanlæg ved Haraldskær renseanlæg er Vejle Spildevands hidtil største solcelleanlæg. Det forventes at kunne producere 230.000 kWh årligt. Det svarer til den mængde strøm 51 familier bruger hvert år.

Udover reduktionen af CO2-udledning er en bedre driftsøkonomi også et af formålene med det nye solcelleanlæg. ”Vi forventer at kunne bruge 80.000 kWh af strømmen fra det nye solcelleanlæg på Haraldskær renseanlæg. Dermed kan vi reducere vores nuværende el-indkøb markant, og det giver os en billigere drift,” forklarer Claus Christensen. Den resterende del af strømmen bliver solgt til elnettet, da energien fra solceller ikke kan lagres.

Vejle Spildevands hidtil største solcelleanlæg

Det er langt fra første gang, at Vejle Spildevand investerer i et solcelleanlæg. På renseanlæggene i Give, Brejning og Vejle er der allerede opsat solceller, der kan omdanne solens stråler til klimavenlig energi, men med det nye anlæg i Haraldskær bliver kapaciteten ca. fire gange så stor. Det nyetablerede anlæg har en ydelse på 216 kW, mens de tre eksisterende i gennemsnit har en ydelse på 50 kW.
Vejle Spildevand er i gang med en langsigtet centralisering af renseanlæggene, og anlæggene i Give, Brejning, Vejle og Haraldskær er de anlæg, hvor spildevandet også i fremtiden skal renses.

Fakta: renseanlæg ved Haraldskær

  • Pris: 1,2 millioner kr.

  • Forventet elproduktion: 230.000 kWh hvert år

  • Forventet reduktion i CO2-udledning: 135 ton hvert år