Vejle-Prisen: nu kan byens smukke huse og hyggelige pladser nomineres

Sidste år var det denne privatbolig på Stejlbjergvej 19 i Bredballe, der rendte med Vejle-Prisen. Foto: Vejle Kommune

Hvert år uddeler Vejle Kommune sin egen arkitekturpris, Vejle-Prisen, til et særligt godt byggeri eller anlæg. Uddelingen finder først sted i oktober, men nomineringer til prisen skal allerede afleveres inden for de kommende 14 dage.

Har du længe gået og sendt varme blikke efter et særligt smukt byggeri eller et byrum, så har du i de næste 14 dage mulighed for at nominere det til Vejle-Prisen 2018. Nomineringerne kan nemlig indsendes fra onsdag 8. maj til onsdag 22. maj 2019.

Kravet til kandidaterne er, at byggeriet eller byrummet blev taget i brug i 2018. Sidste år var det både en privatbolig på Stejlbjergvej og rækkehusene i Tirsbæk Bakker, der vandt

Vejle sætter pris på arkitekturen

"Arkitekturen spiller en væsentlig rolle for de omgivelser, vi færdes i til daglig, og i Vejle er vi kendt for at fokusere på arkitekturen. Derfor sætter vi helt bogstaveligt pris på arkitekturen med Vejle-Prisen. Har du en favoritbygning eller rum i Vejle, så er det nu, du skal komme med dit forslag og være med til at bestemme, hvem der skal nomineres til prisen," siger stadsarkitekt Lisbet Wolters.

Nyt og gammelt kan nomineres

Vinderen eller vinderne udvælges af bedømmelsesudvalget ud fra, at det er en vellykket bygning eller byrum, og at arkitekturen er af høj kvalitet, som positivt bidrager til helhedsindtrykket af byen, kvarteret, gaden eller landskabet omkring. Det må også gerne bidrage til nytænkning inden for arkitektur eller være en smuk renovering af en ældre bygning med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Forslag til nominerede kan indsendes via plan@vejle.dk - skriv Vejle-Prisen i emnefeltet.

Dette kan præmieres:

  • Nye bygninger som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, tekniske anlæg samt bebyggelsesplaner
  • Om- og tilbygninger af og til eksisterende bygninger
  • Restaurering af bevaringsværdige bygninger
  • Byrum som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum
  • Organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i kommunen

Fakta

  • Vejle-Prisen blev uddelt første gang i 1972.
  • Formålet er at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet.
  • Prisen uddeles altid i forbindelse med det landsdækkende initiativ Arkitekturens Dag, som finder sted hvert år første mandag i oktober.
  • Bedømmelsesudvalget består bl.a. af Teknisk Udvalg og stadsarkitekten.
  • Byrådet godkender bedømmelsesudvalgets forslag til, hvad og hvem der skal præmieres med Vejle-Prisen.