Tunnel kan være spærret i flere måneder: Central parkeringsplads lukkes indtil videre

Selv om betonen er 65 centimeter tyk, er den alligevel revnet af det enorme tryk fra de 1.900 kubikmeter vand, der strømmede ud mandag formiddag fra en brudt hovedledning. Foto: Vejle Kommune

Vandmasserne i tunnelen ved Gammelhavn har forårsaget så store skader på asfalten på vejen, at tunnelen i værste fald vil være spærret i et par måneder.

Godt og vel 1.900 kubikmeter rent drikkevand strømmede mandag formiddag ud af en sprungen hovedledning og fyldte tunnelen ved Gammelhavn. Mens Trefor stadig arbejder på at få lokaliseret bruddet, står det allerede på nuværende tidspunkt klart, at der forestår Trefor et større arbejde med at få reparereret asfalten, der har taget omfattende skade af det enorme vandtryk.

Beton er revnet

"Det var en hovedledning med en omkreds på en halv meter, der sprang. Det siger noget om, hvor meget vand der kommer ud på ingen tid, når sådan en ledning knækker. At der har været stort tryk på vandet, kan vi se på den 65 centimer tykke beton under asfalten på vejen. Den er ganske enkelt revnet," siger Erik Bjerre, vejingeniør i Vejle Kommune.

Hvor omfattende reparationsarbejdet bliver, vides endnu ikke, da Trefor fortsat ikke har lokaliseret selve brudstedet. Men det kan risikere at tage lang tid, hvis det viser sig, at skaderne er større end forventet på nuværende tidspunkt.

Fortov er åbent for gående

Mens der er lange udsigter til, at der igen kan køre biler i tunnelen, ser det til gengæld lovende ud for de gående. Fortovet i tunnelen er nemlig blevet åbnet igen, da det ikke har taget skade.

Gammelhavn er en central trafikåre, der forbinder Vejle midtby med havnen, og det lægger ekstra pres på Havnegade og Fredericiavej. Af samme årsag er Vejle Kommune tilbageholdende med at give gravetilladelser i de berørte områder, så længe tunnelen ved Gammelhavn er lukket.

Parkeringsplads lukkes foreløbigt

Trængslerne for bilisterne er ikke gjort med en lukket tunnel. De mange pendlere, der hver dag benytter grusparkeringspladsen ved Sjællandsgade, må i den kommende tid kigge sig om efter andre parkerings- eller transportmuligheder.

"Der står stadig syv biler parkeret på pladsen, som vi arbejder på at få skabt kontakt til. Når pladsen er rømmet for alle biler, lukkes den indtil videre, mens vi arbejder på alternative løsninger," siger Erik Bjerre i en pressemeddelelse.

I mellemtiden henvises der til Vejle Kommunes oversigt over parkeringsmuligheder, der er tilgængelig på kommunens hjemmeisde. 

Informerer løbende om situationen

Det er Trefor, der har ansvaret for at få udbedret skaderne efter bruddet på hovedledningen - herunder at få repareret vejen - men du kan også løbende holde dig opdateret om situationen på Vejle Kommunes hjemmeside og på Facebook.