Søndagstur i ådalen

Haraldskærs placering lige midt i Vejle Ådal er langt fra tilfældig. Herregården ligger perfekt placeret i landskabet i forhold til at kunne udnytte landskabet optimalt til datidens landbrug.

På søndag kan du tage på en tur i landskabet omkring Haraldskær, mens naturvejleder Finn Lillethorup vil fortælle om, hvorfor herregården i sin tid blev placeret netop her.

Vejle Ådal har en af sine snævreste passager lige syd for Skibet, hvor den gamle herregård Haraldskær ligger placeret midt i ådalen tæt ved Vejle Å. Her ved Haraldskær er oplevelsen af ådalen særlig intens. Her møder man åen, der slynger sig gennem landskabet, de åbne engpartier med græssende køer og ådalens kuperede terræn med skrænt-skovene på de mest stejle partier.

Søndag den 2. februar kan du tage med naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet på en tur i landskabet lige omkring Haraldskær. På turen kan du opleve landskabet og høre mere om, hvorfor herregården er placeret netop her midt i ådalen.

Storhedstid i 1500-1700-tallet

I herregårdens storhedstid i 1500-1700-tallet var landbruget baseret på en drift, der tog udgangspunkt i engene og den frodighed, som åen tilførte med både vand og naturlige næringsstoffer. Græsning og høslet på engene dannede grundlaget for en stor del af landbrugsdriften. En sidegevinst ved de græssende dyr var, at den gødning, de leverede i løbet af vinterhalvåret hjemme i staldene, den kunne bruges på de dyrkede jorder, der lå lidt oven for engene på de mere tørre ådals-bakker/skrænter. Man sagde dengang ligefrem at "eng er agers moder", fordi engene var stedet hvor næringsstofferne til landbrugsdriften kom fra - lige ind til vi begyndte at bruge forskellige former for jordforbedringsmidler og kunstgødning.

Herregårdslandskabet ved Haraldskær er et klassisk landskab, som man kender fra blandt andet guldaldermalerierne. Det er et landskab med åbne græssede enge og med spredte træer og åbne løvskove - et landskab, der både er præget af datidens landbrug, men også i høj grad af naturens egen gang. På turen gennem landskabet ved Haraldskær, vil Finn Lillethorup fortælle om, hvordan landskabet har udviklet sig gennem de seneste årtier, og på hvordan det stadig udvikler sig den dag i dag.

Turen starter kl. 10.30 fra Haraldskær Avlsgård, og den varer ca. 1½ time. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. Detaljer om turen kan findes på Økolariets hjemmeside. Samme dag holder Haraldskær Hotel åbent hus, og der er derfor en enestående mulighed for at kombinere turen med et besøg på Haraldskær efterfølgende.