Kenneth Fredslund Petersen fra Dansk Folkeparti: ”Vi skal have landbetjenten tilbage”

Foto: Dansk Folkeparti

Valget er udskrevet, og nu skal du finde ud af, hvilken kandidat der skal have din stemme. Hos Vejle24 har vi taget fat i spidskandidaterne fra de forskellige partier, og spurgt dem om de største udfordringer ved fire konkrete emner og deres løsninger på problemerne.

Kenneth Fredslund Petersen stiller op for Dansk Folkeparti, og vi har spurgt ham om udfordringer og løsninger samt hans vigtigste mærkesag.

Konen fik sclerose

Kenneth startede i politik, efter at hans kone fik konstateret sclerose. Han opdagede, hvor dårligt systemet var, og hvor lidt viden der var omkring konens sygdom. Hun blev kastet rundt i et dårligt sammensat program. Derfor ville han selv være med til at gøre en forskel.

Mærkesag:

”De ældre er vigtige. Der skal holdes fokus på dem, de har fortjent et værdigt otium, vi skal være der for dem.

Skat er smadret, det skal vi have reetableret således, at det igen er i stand til at opkræve grøn ejerafgift, moms og skat efter gældende lov. Kontrolfunktionen skal tilbage, det har vist sig bedre end tillid, det er grundpillen i vores velfærdssamfund. At fyre store dele af Skats ansatte, velvidende at it-systemer ikke fungerer tilfredsstillende er en skandale.

Det glæder mig, at der er faldet sigtelser i Danske Bank i forbindelse med hvidvaskning. Jeg kan slet ikke acceptere, at toppen af vort samfund kan svindle, og så ende ud med at få en belønning for det. Så de skal straffes såvel som en almindelig borger der begår fejl og svindel. Moral og etik er efterhånden totalt fraværende i finansverden.”

Sundhedssektoren

Største udfordring:

”Det er den manglede personalerekruttering. Det er en af de ting, som vi har rigtig meget fokus på. Problemet er også, at SOSU- og sygeplejeområdet er blevet talt utroligt meget ned. Der er dårlig karma omkring det. Og det er jeg rigtig ked af.”

Hvordan løser vi det?

”Vi skal have talt erhvervet op, og vi skal have skabt nogle arbejdsforhold, der får personalet til at ønske at blive i faget. Hver fjerde uddannede sygeplejerske arbejder med noget andet. Vi skal have løst det ved at uddanne flere sygeplejersker. Vi er i Vejle begyndt at tilbyde unge mennesker et fritidsjob inden for kommunen, hvor de kommer på plejehjemmene for på den måde at skabe interesse omkring området. Vi skal have skabt noget forståelse og accept af, at det faktisk er et rigtig godt erhverv.”

Børn, unge og uddannelse

Største udfordring:

”De store forventninger, der er til præstationer. Det starter allerede ved forældrene, der har nogle forventninger til at deres børn skal ende ud som akademikere. Det er jeg ked af. Jeg har gennem de sidste 5-10 år været træt af, at man talte de erhvervsmæssige uddannelser ned.

Der er for mange nationale tests. Går man ud og kigger på de sidste års 12-talspiger, så sidder de i Netto som kassedamer. De får ikke noget ud af det. De kommer ud med nogle helt fantastiske resultater, men så er de måske kørt trætte. Var det bare målet at få de her tal? Blev de nu jordemoder, hvor de skulle bruge det, var det jo fantastisk med høje karakterer. Der er så stor fokus på, at får man ikke 10 eller 12, så har man ikke gjort det godt nok. Der er alt for mange unge mennesker der får stress. Det er synd. Der er for hårdt pres på dem og for høje forventninger. Og det er noget der bliver påduttet dem.”

Hvordan løser vi det?

”Vi skal have folk til at acceptere, at de erhvervsmæssige uddannelser nøjagtig lige så gode. De er ret godt lønnede, og vi kan ikke undvære de her mennesker.”

Klima og miljø

Største udfordring:

”Skovfældning. Alt den skov der bliver fældet, bare så man kan lave en Nutella. Vi skal få stoppet det. CO2 kan ikke undværes, det er jo cirkulært. Træer og planter har behov for CO2, dog skal vi have begrænset det i forhold til transport fra fx Sydamerika og andre steder i verden. Spis de lokale og årstidens grønsager. Kiwi og bananer er blandt andet noget der transporteres over ekstremt lange afstande.

Der er også de mennesker der køber ind på Wish og Ebay. Vi handler 42.000 pakker fra Kina hver dag. Vi har alt for meget køb-og-smid-væk.

Vi skal også passe på vi ikke udskammer det danske landbrug, som er faktisk er højeffektivt. Resultatet bliver bare, at man laver det i andre lande under dårligere vilkår og udleder endnu mere CO2.

En anden alvorlig ting er, at hvis man ved fx Carlsberg sparer end CO2-kvote, så kan man sælge den, og så er der en anden virksomhed, der køber den og udleder CO2’en. Man skal slette den, så den ikke kommer ind i samfundet igen. CO2 handel er en kæmpe industri. Hvad hjælper det miljøet?”

Hvordan løser vi det?

”Vi skal ændre det. Vi skal købe genbrug. Min kone og jeg elsker at gå i genbrugsforretninger. Vi sorterer alt affald samt alt, der kan genbruges afleverer vi til genbrugsforretningerne.

Samtidig hjælper det hele ikke noget, uden man fx har Kina, USA og Indien med. Om vi gik i 0 i morgen, så ville det ikke hjælpe. Vi må have en dialog. Alle skal være en del af kampen, og føle sig som en del af den.”

Udlændingepolitik

Største udfordring:

”Befolkningsstigningen er den største udfordring globalt. Indvandringen til Danmark har vi heldigvis fået bremset, og det skal vi fortsat gøre. Alle uanset tro, farve og navne er velkomne, så længe de ønsker at indgå konstruktivt i det danske samfund og respektere vores kultur og værdier. De må gerne have deres egen religion, så længe de holder den indendørs, og de kan ikke forvente eller forlange, at vi skal lave noget om, for så var der ingen grund til at de flyttede.”

Hvordan løser vi det?

”Vi har skåret for meget ned. Og der skal være fuld grænsekontrol som i gamle dage. Vi skal have flere betjente og bedre arbejdsforhold for dem, og bygninger skal reetableres på grænserne.

Vi skal have mange flere betjente, og vi skal have landbetjenten tilbage. Jeg voksede op med landbetjenten, og han havde fundet forbryderen – nærmest inden nogen havde opdaget forbrydelsen var blevet begået. Der var en anden form for ro, der var tillid og altid en ordenshåndhæver inden for rækkevidde.”