Forældres opråb til politikerne: Hvor er der en voksen?

Foto: Hvorerderenvoksen

I kølvandet på DR2’s dokumentar ”Hvem passer vores børn?” er forældre på nationalt plan gået sammen om en demonstration lørdag den 6. april. De demonstrerer for bedre vilkår og minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Det er også tilfældet i Vejle Kommune. Her mødes alle de, som ønsker en bedre hverdag for de mindste, på Nørretorv og fortsætter sammen til Byparken.

DR2’s dokumentar ”Hvem passer vores børn?” handler om, hvorvidt der er voksne nok i de danske institutioner til at give børnene den tryghed og udvikling, de har brug for - og den skildrer, hvordan den virkelighed, børnene møder, kan have negative konsekvenser for deres liv. Dokumentaren blev sendt på DR2 den 11. marts 2019, og siden da har foruroligede forældre landet over mobiliseret sig og står nu sammen om at skabe bedre vilkår for børn i vuggestuer og børnehaver.

Når forældre og alle andre, der vil kæmpe for små børns vilkår, mødes på Nørretorv lørdag den 6. april kl. 13, vil de følges i samlet flok til Byparken, hvor der vil være taler og mulighed for at drøfte emnet med forskellige politikere, heriblandt Lotte Rod, Birgitte Vind og Karina Lorentzen DehnHardt. Derudover vil der være underholdning, hvor hovedpersonerne - nemlig børnene - også vil blive tilgodeset. Arrangementet forventes at være færdigt kl. 16.

En af arrangørerne bag demonstrationen i Vejle er Christina Brinks, der er formand for forældrebestyrelsen i Mariehønen i Jelling. Hun er stolt af den institution, hvor begge hendes børn har haft deres hverdag, og hun beskriver den som ressourcestærk med et fantastisk og fagligt dygtigt personale kombineret med en velovervejet prioritering af de tildelte ressourcer.

- Børnene elsker virkelig deres pædagoger, men det ændrer ikke på det faktum, at flere hænder også ville gøre en forskel for børnene i Mariehønen, udtaler Christina Brinks.

Hun mener, vi har et fælles ansvar for at sikre kvaliteten af dagtilbud på landsplan og at de tendenser, der ses blandt institutions- og skolebørn i disse år, er af så foruroligende karakter, at de ikke må negligeres. Hun understreger, at demonstrationen på ingen måde er en kritik af de hårdtarbejdende pædagoger og medhjælpere i institutionerne.

- Medarbejderne yder en kæmpe indsats hver eneste dag for at sikre vores børns udvikling og behov for nærvær, men de har desværre urimelige vilkår for at lykkes til fulde med den opgave. Det er politikerne på Christiansborg, vi skal rette vores bekymring mod. Det er dem, som kan give kommunerne flere midler og ikke mindst være med til at definere minimumsnormeringer på landsplan, siger Christina Brinks.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt 46 demonstrationer spredt ud over Danmark, og flere er i støbeskeen. Christina Brinks og de to øvrige initiativtagere, Hanne Nissen Boer og Anne-Gitte Jung Andersen, håber på bred opbakning til demonstrationen i Vejle lørdag den 6. april kl. 13-16. De opfordrer alle interesserede til at melde sig til Facebook-begivenheden ”Demonstration for minimumsnormeringer i Vejle og omegn”.

De fortæller også, at der via Facebookbegivenheden eller ved direkte kontakt til Christina Brinks tages imod donationer og sponsorater fra alle kanter - det kan være kage eller boller fra den lokale bager, frugt, vandflasker, juice, balloner til børnene, popcornmaskiner, t-shirts eller hjælp til at få printet plakater og flyers.