Følg i fodsporene på Evald Tang Kristensen på kulturmuseet

Evald Tang Kristensen anses i dag for at være den største folkemindesamler i den vestlige verden. Tirsdag den 25. september klokken 19 holder arkivar Lene Vinther Andersen foredrag om Vejles berømte bysbarn på Kulturmuseet Spinderihallerne.

Ikke alle ved det, men den vestlige verdens største folkemindesamler boede i Vejle. Fra 1897 til sin død i 1929 boede Evald Tang Kristensen i Mølholm i Vejle, og det var herfra han foretog sine mange rejser rundt i Jylland for at indsamle viser, sagn og eventyr fra en landbokultur der var ved at forsvinde.

Fra familiens hus, der blev døbt Mindebo, helligede han sig opgaven med indsamling af folkeminder. I 2001 blev der rejst en mindesten for ham på pladsen foran huset i Mølholm, og pladsen blev samtidig omdøbt til Evald Tang Kristensens Plads.

24.000 håndskrevne sider

På sine mange rejser interviewede han 3.348 mennesker og nedskrev deres historier, sange og viser på 24.000 håndskrevne sider. Det indsamlede materiale befinder sig i dag i Dansk Folkemindesamlings arkiv på Det Kongelige Bibliotek i København. Det er en enestående samling af kilder til en anden tid og til mennesker fra sociale lag, hvis historier ikke typisk blev indsamlet.

Tirsdag den 25. september fortæller arkivar Lene Vinther Andersen fra Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek om folkemindeforskningens pionér, og om videnskabens nationale og internationale betydning.

Med sig på nogle af rejserne havde Evald Tang Kristensen også en tidlig lydoptager, en såkaldt fonograf, til at forevige de gamle folkeminder. Lene Vinther Andersen vil afspille et par fonografoptagelser af viser, samt fortælle et par sagn og eventyr. De kuriøse og fantasifulde fortællinger rummer en unik mulighed for at komme tættere på de ellers anonyme mennesker, som fortalte dem.

Har haft betydning for Vejles historie

Evald Tang Kristensen har også haft afgørende betydning for nedskrivningen af Vejles historie. Omkring 1920 tog han initiativ til at få skrevet en ny vejlensisk byhistorie, da den eksisterende var skrevet omkring 1800. Den nye udgave udkom i 1927, et par år før Evald Tang Kristensens død.

Foredraget "I hælene på Evald Tang Kristensen" varer cirka 2 timer inkusive en indlagt pause, og arrangeres i samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Vejle og Kulturmuseet Spinderihallerne.

Arrangementet koster 60 kr. Information om billetbestilling findes på VejleMuseernes hjemmeside.