Fodbold skal hjælpe udsatte unge med at få styr på livet - Vejleprojekt støttes med mange millioner

Foto: Bikubenfonden

Fodbold bliver et håndfast omdrejningspunkt, som udsatte unge kan bruge til at strukturere en velfungerede hverdag omkring. Det er i hvert fald hensigten bag et projekt med rødder i Vejle, der har fået tildelt et stort millionbeløb af Bikubenfonden.

Bikubenfonden modtog 94 ansøgninger i forbindelse med ansøgningsrunden ’Unge på kanten uden job og uddannelse’, som fonden søsatte sidste forår. Tre koncepter er nu valgt. De er ’Sportucation’, som en række aktører fra Vejle står bag, samt ’Stemmer fra Blokken’ og ’Højskole uden mure’. De tre koncepter modtager hver mellem 8-10 mio. kr.

Et af projekterne er i høj grad forankret i Vejle.

Det drejer sig om ’Sportucation’, som er udviklet af DGI Sydøstjylland i samarbejde med Vejle Kommune, Vejle Boldklub, Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, FC Fredericia og Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet.

’Sportucation’ tilbyder de unge et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Bikubenfonden mener, at konceptets parter har et stærkt og nyskabende pædagogisk fokus på de unges udvikling og læreprocesser, bl.a. fordi de samarbejder med både skolen, hvor de unge går og kommunen, hvor de bor. Samtidig arbejder parterne med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob.

Udsatte skal lære at mestre livet

De to andre projekter bruger kultur og madlavning istedet for sport, men de har ligeledes til formål at opkvalicere de unge og give dem bedre muligheder i livet. En styrkelse af udsatte unges livsmestring er ofte forudsætningen for, at de lykkes med at få job eller uddannelse.

Det andet projekt ’Stemmer fra Blokken’ ønsker at skabe ungedrevne kulturlaboratorier, hvor unge får mulighed for at deltage i kunst- og kulturproduktion, dér hvor de bor. Det er Bikubenfondens vurdering, at ’Stemmer fra Blokken’ er nyskabende i den måde, parterne vil arbejde med brobygning, samarbejde og forankring på i og uden for de udsatte boligområder.

’Højskole uden mure’ vil med mad som omdrejningspunkt opbygge et støttende og forpligtende læringsfællesskab for udsatte unge. I hvert forløb vil de unge deltage i en række kvalificerende aktiviteter, herunder praktikforløb. Hvert forløb afsluttes med afvikling af en madfagligt event fx folkekøkken eller pop-up café.

”De tre koncepter er forskellige, men fælles for dem er, at de præsenterer nyskabende, kvalificerede bud på, hvordan vi styrker udsatte unges livsmestring og skaber nye former for læringsrum, som kan bygge bro til job eller uddannelse. Alt for mange unge står fortsat uden job eller uddannelse, og det kalder på, at vi lytter til de unge og tør at afprøve nye indsatser. Her har alle tre koncepter et realistisk og overbevisende bud på, hvordan de kan gøre en forskel for udsatte unge,” siger Sine Egede, chef for det sociale område i Bikubenfonden - og fortsætter:

”I Bikubenfonden mener vi, at det er afgørende, at vi lytter til de unge selv, når der udvikles og afprøves nye initiativer. Hver af de tre koncepter har en systematisk plan for, hvordan de vil inddrage de unge i udviklingen af indsatserne, og det har vi vægtet højt i udvælgelsen af dem.”

Cirka 23.000 unge på 25 år har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det svarer til ca. 30 pct. af årgangen.