Skonnerten Martha - et kulturminde fra Vejle

Billede af Niels Kobberø Andersen

I Vejle Havn ligger et skib fortøjet, hvad det har lov til i tid og evighed. Formanden for foreningen bag skibet, Leif Byrgiel, beretter her om historien bag den tomastede skonnert Martha, som i sin tid var en af "havets gråspurve."

Martha er det eneste bevarede sejlskib fra Simon Lindtners Skibsværft i Vejle. Hun blev afleveret d. 7. februar 1900 til Kaptajn Niels Jakobsen Møller fra Kolding under navnet Helge. De næste mange år sejlede hun, under forskellige ejere og navne, fragt til og fra Danmark. Siden 1935 har hun båret navnet Martha, og var da hjemmehørende i Marstal.

Martha er bygget på klamp, det vil sige efter en tradition, hvor både rederen og værftet havde indflydelse på skibets endelige udformning. Der findes derfor ingen tegning over Martha, kun en tegning, hvor det oprindelige skibs navn er streget ud og erstattet med Helge.

Skibene fra Vejle var kendetegnet ved at være gode sejlere og lette at håndtere. Materialerne er helt sikkert hentet i skovene langs Vejle Fjord, hvor de forskellige godser har været leveringsdygtige i alt fra planker til master.

Fragtskib indtil 1960

Martha lastede 90 tons, hvilket på det tidspunkt var ganske godt - og betingede et rimeligt indtjeningsgrundlag. Skibene blev bygget til at kunne sejle 20 - 30 år uden de store gennemgribende reparationer. Martha sejlede som fragtskib indtil 1960, hvor lastvognstrafikken tordnede frem og fjernede grundlaget for økonomisk rentabilitet i de små skibe - også kaldet havets gråspurve

Leif Byrgiel er formand for foreningen, der vedligeholder og sejler skonnerten Martha. Desforuden er han en af byens stemmer på Vejle24.

Skonnerterne havde stor succes, fordi de kunne sejles af ganske få personer. Almindeligvis bestod bemandingen af skipper - bedstemand - og en knægt! De har været et slid at sejle for sejl - men på den tid var der meget slid inden for alle erhverv - så det anfægtede ingen.

Siden oldtiden har havet været bindeleddet mellem landene for handel og transport. Skibene sejlede med alle slags materialer. Bygningsmaterialer, sten til vejanlæg, kul og koks til opvarmning af husene, råvarer til fabrikkerne, foder til landbruget o.s.v. Vejene var få og elendige, og hestetrukne vogne kunne kun transportere små ladninger. Togenes ankomst i sidste halvdel af 1800-tallet åbnede landbrugsområderne, så bønderne kunne få deres varer transporteret til havnebyerne.

Reddet af en gymnasieklasse

I 1960’erne blev der stadigvæk bygget mange havne i Danmark, så Martha blev udrustet som stenfisker (fartøj som opfisker store sten fra havbunden.red), og arbejdede indtil 1970 som sådan. Almindeligvis var arbejdet som stenfisker sidste station før skibskirkegården, så hun lå som en anskudt krage i havn og ventede på sin skæbne.

Skæbnen viste sig i skikkelse af Kristian Blak Nielsen, som var nyansat gymnasielærer i Fredericia. Han havde deltaget i forskellige skibsprojekter og ledte nu efter en billig bolig. Han fandt efter nogen søgning Martha til en rimelig pris. Nu havde han både et sted at bo – og kunne så også sejle en tur med vennerne, når det skulle gå festligt til!

Efter et par år ville han gerne til Færøerne - og så stod han med et skib, som i mellemtiden var blevet gjort landfast efter et møde med en inspektør fra Søfartsstyrelsen. Han tilbød skibet til vennerne og eleverne fra en gymnasieklasse: på den måde blev:

Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering dannet i november 1973.

Siden 1975 har Martha ligget i Vejle havn, med et brev fra daværende borgmester, Villy Sørensen, som garanterede plads til skibet i al fremtid.

Skonnerten Martha kan findes på Facebook her.