Hvad vil Vejle med iværksættere?

Lad os starte et bæredygtigt iværksætter-community op i Vejle. Vejle24.dk vil gerne tage teten.

Vejle er ifølge Dansk Erhvervsfremme en af Danmarks dygtigste iværksætterkommuner. I hvert fald har Vejle modtaget prisen som Årets Iværksætterby to gange. I 2007 og 2014. Men kan man reelt mærke en forskel som iværksætter?

Som serieiværksætter kan det umiddelbart være svært at gennemskue, hvorfor en pris som Årets Iværksætterby skal uddeles. For når man skærer ind til benet, så er der ingen forskel på kommuner, når man vælger at starte en virksomhed op. Der er selvfølgelig den geografiske placering, det eksisterende erhvervsliv, kundegrundlaget og mange andre forhold, som kommunens egne tiltag kun har meget lidt indflydelse på, men det er ikke det prisen fokuserer på.

Når en lille virksomhed startes op, er den geografiske placering ofte det vigtigste parameter. Hvor bor iværksætteren? Skærer man ind til benet, så er der reelt ikke forskel på, hvad kommunerne kan og tilbyder overfor iværksættere. Alle kommuner med respekt for sig selv har inkubationsmiljøer og tilbyder opstartspakker til små iværksættere. Et par timers rådgivning, gratis kurser til lidt Facebook-forståelse og lidt Adwords og lignende småting, som sælges ind som værende kommunens forsøg på at bygge et bæredygtigt iværksættermiljø.

Lovgivningen er også stort set den samme, selvom der kan være lokalplaner, der spænder ben for initiativer (Her hører Vejle IKKE til de bedste iværksætterkommuner, se f.eks. planlovens blokering af Spangsbergs lagersalg på Løversysselvej.) Derfor er prisen som Årets Iværksætterby mere af akademisk karakter og handler langt mere om abstrakte rygklapperforhold end praktiske iværksætterforhold.

 

 

En iværksætterby skal i stedet excellere udi iværksætternetværk. Har har de store byer en klar fordel. I København er der #CPHFTW og i Aarhus findes #AARSOME. Begge er uafhængige netværk af iværksættere, der arrangerer events, sparring og udvikling af iværksættere uden om kommunens aktiviteter. Det er her den virkelige værdi for nystartede iværksættere ligger. Netværk. I Vejle findes der ikke noget iværksætternetværk, og de sporadiske forsøg på at starte noget op, er ikke fulgt til dørs. F.eks. Momsbar som kunne være et fremragende tilbagevendende event, men det manglende fokus og den manglende udbredelse får ikke skabt det community omkring eventet, som er nødvendigt før det bliver værdiskabende. Seneste var der konturer til et nyt netværk på Ouskær med #SiliconVejle, men ejeren af stedet valgte at trække stikket til projektet, inden det blev igangsat. Sørgeligt. 

Hvis en kommune virkelig vil noget med iværksætteri, skal den understøtte private initiativer og tænke sine egne initiativer ind i private. Iværksættere er iværksættere af en grund. De vil gerne tage initiativ, og det drukner ofte i kommunale systemer og småevents. Hvis Vejle virkelig vil gøre noget for iværksættere i byen, skal der sættes fokus på netværket. Der skal skabes et fundament, som iværksættere har lyst til at bygge videre på. Kommunens fokus på et par rådgivningstimer og billige lokaler (Som i bedste fald kan spare en iværksætter for et par hundrede kroner om måneden og i værste fald er ulovlige og konkurrenceforvridende) skal gentænkes. Midlerne skal ud til netværket og initiativer som Momsbar og SiliconVejle skal fremhæves og måske endda støttes i en periode, indtil netværket selv kan tage over. 

Hvis kommunen vil have et spirende iværksættermiljø, skal der være et sted hvor byens studerende (Vejle har bl.a. en innovations- og entrepreneurskabslinje på EAL), nye iværksættere, etablerede iværksættere og større virksomheder kan mødes, netværke og udveksle erfaringer. Lige nu findes der ikke nogen events, noget netværk eller nogen initiativer, der gør noget for at samle byens iværksættere og det trækker ned i forhold til Vejle som iværksætterby. Det fantastiske er, at langt de fleste iværksættere rent faktisk gerne VIL støtte op om disse netværk, men der er ikke ret mange, der har tiden til at drive netværket. Derfor skal der findes en ildsjæl eller flere, der kan drive et netværk. 

Vejle24.dk vil rigtig gerne hjælpe med at bygge et spirende iværksættermiljø i Vejle, og vi skriver gerne om alle de iværksætterhistorier, der ikke er dækket af andre lokale medier og som har interesse for miljøet. Iværksættere skal derfor ikke tøve med at tage fat i os på kontakt@nyheder24.dk - Vores redaktionslokale er altid åbent og der er kaffe på kanden. Kom endelig forbi.

Vi tager gerne teten i forhold til at skabe noget som #CPHFTW eller #AARSOME - F.eks. på SiliconVejle - men vi vil gerne have en eller to ildsjæle mere med, inden vi går ud og kigger på faste events. Meld dig under fanerne på Facebooksiden og vær med til at gøre Vejle til en rigtig iværksætterby.