Vejle under vand i 2030

Klimaeksperter fremrykker nu det endelige farvel til det Vejle, vi kender. Allerede i 2030 vil stigningen i vandstanden som følge af den accelererende globale opvarmning være så fremskreden, at store dele af Vejle Midtby vil minde mere om Venedig end en jysk købstad.

"Af vand er du kommet. Til vand skal du blive. Af vand skal du atter opstå," messer Vejles borgmester Jens Ejner Seier Christensen manisk.

"Vi skal omfavne den globale opvarmning. Vejle blev købstad på grund af vandmøller. Nu skyller vi fortiden væk. Det gamle Vejle genopstår som Nordvest-Skandinaviens Venedig."

"I fremtiden vil kongeskibet og vore elskede royale overhoveder ikke skulle nøjes med fjorden. De vil kunne sejle direkte ind i midtbyen og helt ind til Sankt Nikolaj Kirke igennem vore smukke oversvømmede gader," siger byens visionære borgmester, der ikke afstår fra at sammenligne Vejle med andre betydningsfulde byer.

Vejle er ligesom Washington DC bygget på en sump. Og byens borgmester fik netop sin kæde om halsen, fordi politik i Vejle er lige så plimrådden som i sumpen, som DC kærligt kaldes.

"Men Vejle er meget ældre. Hele verden vil komme til Vejle, når gondolerne glider gennem vore gamle smukke gader, undskyld kanaler, og Vejles ranke yndlinge står i stævnen og stager turister rundt i analerne, mens de afsynger Vejle Sangen af De Nattergale," siger Seier Christensen, der netop har anskaffet en otte cylindret Lincoln Continental fra 1967, som helt på egen hånd vil øge den globale gennemsnitstemperatur med flere grader.

Dagens satire er bragt i samarbejde med The News.