Sprognævnet: Vejle skal fremover staves Vegle

Det kan snart være slut med at stave Vejle som på skiltet ovenfor. Baggrunden rummer både hævn og historie:

Som en del af regeringens udflydningsplan, blev Dansk Sprognævn tidligere på året flyttet fra København til Bogense.

På trods af, at regeringen havde udvist megen omhu med netop at udnævne Bogense som nyt hjemsted for nævnet, var der stor utilfredshed med beslutningen blandt nævnets medlemmer. Forfatter Pia Juul udtalte i Stiften, at hun aldrig havde gjort holdt på Fyn, og heller ikke agtede at gøre det nu, hvorfor nævnets møder måtte afholdes i et intercitytog mellem Middelfart og Nyborg.

Lige meget hjalp det. Bogense er og bliver Bogense, og Sprognævnet med alle dets reoler og hylder bor nu i et gult hus i det nordfynske.

Som den første opgave siden udflytningen har Sprognævnet påtaget sig at vende tilbage til de gode, gamle danske bynavne. Man er startet i vest (muligvis som en let skjult hævn som udflydningsplanen), og har allerede ændret byskilte fra ‘Sæd’ til ‘Saed’ og ‘Lem’ til ‘Len’.

“Vi har set et skred i bynavnenes stavemåder,” forklarer nævnets formand, Trisse Gejl, til The News. “Små byrødder har i årenes løb set deres snit til at ændre stavemåderne hen mod det mere ikoniske og kække. Det er en udvikling, som vi ikke vil stå model til længere,” siger Gejl.

Og nu er turen kommet til Vejle – eller Vegle, som byen ved fjorden nu skal staves.

“Vi har fundet etymologien for ordet Vegle i Manzaks ældgamle ordbøger,” udtaler Trisse Gejl. “Og her er det vigtigt at huske på de oprindelige danske lyde, hvor ‘g’ udtales ‘j’. Det er jo ikke meningen, at nogen skal sige ‘Vekle’, men udviklingens hastighed gør, at vi må holde fast i de grundlæggende danske værdier. Det gør vi ved at skifte byskiltene ud i løbet af de næste par uger,” slutter Gejl.

Vegle byråd har nedsat en navnekommission, som på et møde tirsdag skal tage stilling til den byens nye stavemåde.

Satire i samarbejde med The News.