Populært køkkenredskab kan give kræft: Indeholder farlige stoffer

Plastik er blevet et meget populært materialevalg til fx køkkenredskaber. Foto: Shutterstock

Det kan være farligt at lave mad med, derfor tilbagekalder Fødevarestyrelsen nu et populært køkkenredskab.

Mandag tilbagekalder Fødevarestyrelsen på vegne af en grydeske, da der der er risiko for, at produktet afgiver for høje mængder af PAA. Forkortelsen dækker over primære aromatiske aminer.

Det er en række stoffer, som bliver tilsat plast, fordi det får den til at hærde hurtigere, hvilket effektiviserer produktionen. De må dog helst ikke benyttes i plast, som kommer i forbindelse med fødevarer, da dyreforsøg har vist, at de kan være medvirkende til at øge kræftudviklingen. Desuden kan de også være allergifremkaldende. Stofferne er iøvrigt såkaldt "genotoksiske", hvilket betyder, at de påvirker generne. De går altså ikke alene ud overden person, som bliver udsat for stofferne, men kan også skade arveanlæggen.

Laver du mad med denne?

Fødevarestyrelsen har udsendt en række konkrete detaljer, så man kan afgøre om det er en af de omtalte grydeskeer, man bruger til at lave mad med. Det drejer sig om:  

  • Fiskars Functional Form Grydeske (se billede)
  • Produktkode: 1027299
  • Batchnummer: 191223

Derudover tilføjer Fødevarestyrelsen:

"De pågældende skeer kan identificeres ud fra batchnummeret på bagsiden af emballagen over stregkoden. Hvis emballagen er kasseret, kan produktionsprintet findes på bagsiden af selve skeen. Hvis pilen peger mod 12 og numrene 1 og 9 er printet på hhv. venstre og højre side af pilen, så er skeen fra omtalte parti."

Grydeskeen er solgt i butikker landet over. Den er blevet trukket tilbage øjeblikkeligt. Derudover råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det, hvis de har købt.