Både dyrt og farligt: Alligevel gør hver tredje af os det

Forsikringen dækker ikke, hvis bilen står i tomgang. Foto: Shutterstock

En tredjedel af danskerne har taget et sats, selvom vi måske ikke vidste det.

Der er ingen dækning fra forsikringen, alligevel har hver tredje dansker efterladt bilen tændt eller med nøglerne i tændingen. Det viser en ny undersøgelse. 

På tankstationen, foran hjemmet, ved arbejdspladsen. Danskerne efterlader bilen tændt eller med nøglen i tændingslåsen mange forskellige steder, men det er ikke uden risiko. Og med momentvis nattefrost er der endnu flere, der tager chancen, og gør det let for biltyven.

Det fortæller Gjensidige Forsikring i en åressemeddelelse. 

”Hvis man efterlader bilen i tomgang eller med nøglerne i tændingen, stiger risikoen for, at den bliver stjålet. Det bliver anset som grov uagtsomhed, og så er det ikke sikkert, at forsikringen dækker. Jeg kan godt forstå, at det er dejligt at komme ud i en varm bil, men det forudsætter jo, at biltyven ikke er kørt med din bil,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Antallet af biltyverier er faldende

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af biltyverier er faldende fra år til år. Hvor der i 2011 blev anmeldt 14.000 brugstyverier af biler, blev der til sammenligning anmeldt 7.138 i 2019. Og selv om dette fald er stort, bliver der i snit stadigvæk stjålet 19 biler om dagen.

”I takt med, at teknologien udvikler sig, bliver vores biler også sværere at stjæle. Det er en positiv udvikling, at antallet af biltyveri er faldet så drastisk, men det ændrer ikke på, at det er uklogt at efterlade sin bil i tomgang og dermed gøre det lettere for tyven at få adgang til den. For ingen teknologiske løsninger kan forhindre tyven i at stjæle bilen, hvis nøglerne er så let tilgængelige,” siger Henrik Sagild.

Forurener og forstyrrer

I miljøstyrelsen modtager de ofte klager og breve fra borgere, der er generet af biler i tomgang. Reglerne for biler i tomgang er forskellige fra kommune til kommune, men i flere kommuner kan det blive straffet med bøde at efterlade bilen i tomgang.

For en bil i tomgang forurener mere, end en bil i fart, og da det er de færreste motorer, der er bygget til at holde stille, udleder de flere giftige partikler, end når bilen kører. Samtidig kan motoren tage skade af at blive brugt på denne måde. Det er altså både dårligt for miljøet og for bilen at efterlade den i tomgang.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i december 2019 blandt 1045 repræsentativt udvalgte danskere.

Har du nogensinde forladt en bil (ude af syne) i tomgang eller med nøglen i tændingen?

  • Ja, i kort tid i egen indkørsel 31%
  • Ja, i kort tid på en tankstation 3%
  • Ja, i kort tid på en offentlig vej foran min hjem 3%
  • Ja, i kort tid på parkeringsplads foran butik 1%
  • Ja, i længere tid et af overstående steder 2%
  • Ja, andet 2%
  • Nej 65%