Påvirkede bilister udnytter corona-tomme veje: Så mange gik i Påske-fælden

Færdselspolitiet var på vejene i påsken. Foto: Thomas Tolstrup

Selv ikke coronavirus kunne holde politiet fra deres traditionelle færdselskontrol i påsken.

I perioden fredag 3. april til mandag 13. april gennemførte politiet hastigheds og spirituskontroller i påsketrafikken. Ud over hastighed og spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. 

Under dette års kontroller blev 157 bilister sigtet for spirituskørsel og 312 for narkokørsel. Hertil kommer 51 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken og 16 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 

I alt blev 11.439 sigtet for have kørt for stærkt herunder 3.680, som overskred den generelle hastighed i byerne. 1.523 overskred den generelle hastighed på landevejene, 2.300 overskred den generelle hastighed på motorvejene og 3.926 overskred den skiltede hastighed. 

Mange overrasket

”Påsken har været speciel i år, og det har været tydeligt, at mange har afholdt sig fra at bevæge sig ud på vejene i deres køretøjer, men det har ikke ændret på politiets indsats. Mange trafikanter har måske været overrasket over politiets tilstedeværelse i trafikken, og alt for mange har betragtet de tyndt befolkede veje, som en unik mulighed for at bryde færdselsloven. Vi kan se et meget højt antal hastighedsovertrædelser holdt op mod den lave trafikintensitet, og det er uacceptabelt," siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

"Samtidig kan vi også konstatere, at alt for mange stadig bevæger sig ud i trafikken, hvor de enten er påvirket af spiritus eller narkotika, hvilket er lige så uacceptabelt, men jeg glæ-der mig over, at vi får stoppet disse farlige bilister inden de laver skade på sig selv eller andre trafikanter”.

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2019 blev 223 bilister sigtet for spirituskørsel og 258 for narkokørsel. I samme periode skete der 45 spiritusulykker og 8 ulykker, hvor føreren var mis-tænkt for narkokørsel. 14.325 blev sigtet for at have kørt for stærkt.

Også gode nyheder

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 6.000 i 2019. Mere positivt er det, at antallet af spiritus-ulykker I samme periode er mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.

Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed.
Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i ulykker, hvor for høj hastighed i forhold til hastig-hedsgrænserne eller forholdene generelt, var en medvirkende årsag til at ulykken skete.

”Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, der-for sætter vi massivt ind over for disse overtrædelser”, siger politiassistent Christian Berthelsen og fortsætter: ”Vi vil også fremadrettet i 2020 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik”.